dilluns, 22 de juliol de 2013

Obtenir el títol de GES

Entre les proves lliures que convoca anualment la Generalitat de Catalunya, hi ha les convocatòries per a l'obtenció del títol de GES (Graduat en Educació Secundària). Aquestes proves tenen lloc a la primavera i a la tardor, amb la particularitat que es poden aprovar per àmbits. Per exemple, és possible aprovar únicament la part científica, i aquest aprovat serà vàlid a tots els efectes.

Al mes de setembre, al Centre d'adults, iniciarem un curs per preparar aquestes proves i que es podrà combinar amb els estudis d'ESO a l'IOC (Institut Obert de Catalunya). En horari diari de tarda-vespre, de setembre a maig, s'impartirà el Curs de preparació de les proves lliures de GES. Aquest curs s'adreça, òbviament, a persones que volen presentar-se a les proves lliures, i d'altra banda, a persones que volen intentar treure's l'ESO per Internet però creuen necessari rebre el suport d'unes classes presencials. El curs s'estructurarà de manera que serà possible assistir només a les matèries que s'estiguin cursant a l'IOC o, si el que es vol és preparar la prova lliure, a totes les matèries.

Per inscriure's a aquest curs, cal fer una entrevista prèvia concertada a través del telèfon 93 894 1048.

Cap comentari:

Publica un comentari