dilluns, 30 d’octubre de 2017

Reconeixement dels ensenyaments de llengües

El CFA Sitges ha rebut l'autorització del Departament d'Ensenyament per a impartir amb reconeixement els ensenyaments de llengües catalana, castellana i anglesa.

Aquesta autorització significa que durant el curs es treballen totes les competències per a adquirir els nivells marcats pel Marc europeu comú de referència.

El Centre ofereix el nivell A1 de llengua catalana (per a alumnes nouvinguts dels IES), l' A1 i A2 de llengua castellana i l'A1, A2-1, A2-2 de llengua anglesa. La superació d'aquests cursos comporta acreditar el nivell amb una certificació emesa pel centre.

Els alumnes d'anglés que superen el nivell A2-2 al centre es poden presentar a un examen oficial que, en cas de superar-lo, acredita que tenen aprovat el nivell III de l'Escola Oficial d'Idiomes i els dona la possibilitat d'accedir-hi.

Cap comentari:

Publica un comentari